Serie 1864

05:30:05

Den 18. april 1864 kl. 04.00 begyndte et massivt bombadement af Dybbøl-skanserne ved Dybbøl. Seks timer og 8.000 granater senere kastede 10.000 preussiske stormtropper sig over de 5.000 danske soldater, der lå fremme i forreste skanserække, og i løbet 5-10 minutter var de første danske skanser erobret af preusserne.

Det var et svidende nederlag, hvor Danmark mistede Slesvig, Holsten og Lauenburg svarende til to femtedele af landets samlede størrelse, og indbyggertallet blev reduceret fra 2.6 mio. til 1.6 mio. Samtidig var det begyndelsen til et nyt Danmark og et nyt Europa.