TV der bevæger dig

360.000 træer stikkes i jorden

Danmarks største private skovrejsningsprojekt er i fuld gang på 104 hektar landbrugsjord ved Tinglev. Hede Danmark er gået i gang med at plante 360.000 træer.

Tre mand stikker træerne i jorden, mens maskinen klarer resten. Akkorden er på 12.000 træer om dagen.

Skoven skal medvirke til at erstatte den skov, som blev fældet i Østerild Klitplantage i Nordjylland for at give plads til et testcenter for vindmøller.

Staten har afsat 11 millioner kroner som tilskud til private, der vil plante erstatningsskov. Projektet i Tinglev er blandt de største.

Landmand Christian Carstensen har valgt at gå over til skovdrift. Skoven begynder først at give udbytte i form af flis om otte-ti år, men i de første år kan han bevare sig landbrugsstøtte.

Mere skov på vej

Den nye skov kommer til at bestå af mange forskellige arter af løv- og nåletræer, og dyrene får også deres i form af røn og æbletræer.

Skoven bliver et stort rekreativt område med åbne sletter og fire søer. Publikum får adgang til at vandre i den nye skov.

Skoven plantes oven på værdifulde grundvandsbeholdninger.

I dag er kun 13 procent af Danmarks areal dækket af skov. Regeringens målsætning er at få arealet fordoblet, så flere tilskud til privat skovrejsning er på vej.