TV der bevæger dig

Aabenraa, Fredericia og Haderslev har flest på forsørgelse

Der er stor forskel på, hvor mange der er på offentlig forsørgelse i kommunerne. I Aabenraa, Fredericia og Haderslev er flere end 25 pct. af indbyggerne på offentlig forsørgelse.

I sydjylland er det i Hedensted kommune, hvor der er færrest i den arbejdsduelige alder, som er på offentlig forsørgelse.

Andelen af borgere mellem 16 og 64 år, der bliver forsørget af det offentlige, er 25,2 pct. i Fredericia.

I Haderslev er tallet det samme, mens det er 25,1 pct. af borgerne, der levet af offentlig forsørgelse i Aabenraa kommune.

De lever af f.eks. dagpenge, kontanthjælp, førtidspension, fleksjob,

efterløn og sygedagpenge.

Tallene er fra DA?s nyhedsbrev Agenda.

Det er de tre kommuner i sydjylland, hvor tallet er højest.

Lavest er det i Hedensted kommune, hvor det er 19,9 pct. af indbyggerne, der lever af penge fra det offentlige.

Her er tallene fra de øvrige kommuner i Sydjylland:

Sønderborg: 24,9.

Tønder: 24,9.

Esbjerg: 23,7.

Horsens: 23,4.

Vejen: 21,6.

Varde: 21,4.

Kolding: 21,4.

Fanø: 21,2.

Vejle: 21,2.

Billund: 21,0.

Tallene er fra 2012.