Aabenraa Kommune varsler tilsyn med overnatningssteder for udenlandske chauffører

Aabenraa Kommune vil i løbet af sommeren tjekke, om udenlandske chauffører bor under ordnede forhold, når de besøger udvalgte overnatningssteder i Padborg.

Aabenraa Kommune har varslet tilsyn med 20 ejendomme i Padborg Transportcenter i august. Det er ejendomme, hvor udenlandske chauffører typisk overnatter, skriver Aabenraa Kommune i en pressemeddelelse.

Tilsynet skal afdække, om de udenlandske chauffører er indkvarteret under lovlige forhold.

Det varslede tilsyn kommer, efter vognmandsfirmaet Kurt Beier Transport A/S i efteråret 2018 blev afsløret i at have filippinske chauffører boende under usle forhold på virksomhedens adresse i Padborg.

Sagen udløste en politianmeldelse og et straksforbud fra Aabenraa Kommune, hvor vognmandsfirmaet blev bedt om at fjerne de ulovlige pavilloner og containere, som chaufførerne boede i.

- Det startede også vores opmærksomhed på, at vi som byggemyndighed er nødt til at føre aktivt og opsøgende tilsyn med disse særlige indkvarteringsforhold, siger Philip Tietje (V), formand for Vækstudvalget for Land og By i Aabenraa Kommune, i pressemeddelelsen.

Kommunen tilser kun indkvarteringsforhold

Udvalget besøger 20 udvalgte ejendomsejere i det område, der kaldes Padborg Transportcenter, som alle vil modtage et varslet besøg af en tilsynsførende ekstern rådgiver i aftentimerne eller weekenderne.

- Vi har også besluttet at søsætte en oplysningskampagne målrettet transportbranchen forud for tilsynet med de erhvervsmæssige overnatningsfaciliteter, da det er et kompliceret område, som er berørt af mange forskellige regelsæt og lovgivninger, siger Philip Tietje, der også understreger, at tilsynets fokus er overholdelse af bygningsreglementet.

- Vi er godt klar over, at den samlede problemstilling omkring udenlandske chauffører med ophold i Danmark også handler om lønoverenskomster, opholdsperioder samt køre- og hviletid. Men det er ikke kommunens opgave at føre tilsyn med det.

Netop i dag stemmer EU- Parlamentet om chaufførernes arbejdsforhold på de europæiske veje, og der er lagt op til strammere regler for vognmænd, hvis det bliver et ja til vejpakken.

Andre myndigheder kan underrettes

De erhvervsmæssige overnatningsfaciliteter i Padborg skal overordnet set overholde de samme byggeregler som et hotelbyggeri.

- Det er dét, vi kigger efter som byggemyndighed. Men opdager den tilsynsførende grelle forhold, der for eksempel hører under miljømyndighederne, Sikkerhedsstyrelsen, Arbejdstilsynet eller politiet, sætter vi selvfølgelig ikke kikkerten for det blinde øje, siger Philip Tietje.

De udvalgte 20 virksomheder får et orienteringsbrev med varsling af tilsynet.