TV der bevæger dig

Ansatte er lettede over ombudsmandens kritik af kommune

Ombudsmanden kom i dag med en skarp kritik af Aabenraa Kommune og håndteringen af sager, hvor medarbejdere offentligt kritiserede arbejdsforhold i kommunen. Den kritik hilser ansatte velkommen.

En flytning af Fjordskolen i Aabenraa gav anledning til megen ballade og flere ansatte ytrede sig kritisk om flytningen. Foto: Pernille Keller Sand, TV SYD

Bente Kastrup er sundhedsplejerske i Aabenraa Kommune og i 2017 skrev hun et læserbrev, hvor hun i skarpe vendinger kritiserede arbejdsforholdene i Sundhedsplejen i Aabenraa Kommune.

- Jeg syntes, vi løb alt for stærk og ville gerne slå et slag for fagligheden i mit arbejde, men der var ingen, der lyttede, og i stedet fik jeg en kniv i ryggen, siger Bente Kastrup.

Derfor er hun i dag glad for, at Ombudsmanden i så skarpe vendinger langer ud efter Aabenraa Kommune, og hun håber kommunen har lært af denne sag.

- Jeg er lettet over, at det står klart, at man som medarbejder har ret til at udtale sig kritisk om sin arbejdsplads.

Flere forskellige sager

Der var tale om flere sager end Bente Kastrups, og Aabenraa Kommune indkaldte medarbejderne til samtaler, som kunne ligne tjenstlige samtaler.

Ifølge Aabenraa Kommune var der ikke tale om tjenstlige samtaler, men Ombudsmanden vurderer, at de ansatte kan ”have opfattet samtalerne som negative reaktioner på deres ytringer”. Under samtalerne blev det enten antydet eller sagt direkte, at medarbejderne havde udtalt sig i strid med kommunens kommunikationspolitik. Flere ansatte beklagede efterfølgende deres ytringer.

- Samtalerne i denne sag er ikke foregået i respekt for de pågældende medarbejderes ytringsfrihed, siger Folketingets Ombudsmand Jørgen Steen Sørensen i en pressemeddelelse.

En glad og lettet tillidsrepræsentant

Bettina Christensen er ansat på Fjordskolen i Aabenraa Kommune og tillidsrepræsentant for SOSU-personalet, og hun udtalte sig kritisk om en flytning af Fjordskolen til sit fagblag FOA. Ombudsmanden har afgjort, at det Bettina Christensen sagde til FOA i 2017 var i overensstemmelse med ytringsfriheden, selvom kommunen mente, at udtalelsen ikke var i overensstemmelse med kommunikationspolitikken.

Hun synes, at kommunen greb det an på en forkert og ubehagelig måde. Efter udtalelsen i FOA mødte hun dog stor opbakning fra kollegaerne.

- Jeg er da helt vildt glad for, at det er gået vores vej. Jeg står stadigvæk til måls for alt det, jeg har sagt, siger Bettina Christensen til TV SYD.

Mest sete på tvsyd.dk