TV der bevæger dig

Bank ruster sig mod ny boligkrise

Sydbank ruster sig nu mod stærkt stigende renter, der kan bringe boligejere i økonomiske vanskeligheder.

Adm. direktør Karen Frøsig vil sikre kunderne mod, at de må gå fra hus og hjem, hvis boligrenten stiger.

Banken har gennemgået lånene til boligejere med korte rentetilpasningslån, især afdragsfrie lån. De afdragsfri lån kan blive ekstra giftige, hvis den afdragsfri periode udløber på et tidspunkt med stigende renter. Ydelsen vil stige voldsomt.

- Det kan endvidere konstateres, at en del af disse kunder ikke i den aktuelle situation på ejendomsmarkedet kan afhænde deres ejendom uden tab, skriver Sydbank i en meddelelse til fondsbørsen.

Sydbank henlægger yderligere 350 millioner kroner til mulige tab, så den samlede nedskrivning i år kommer op på 1,75 milliarder kroner. Banken har tidligere nedskrevet på erhvervskunder.

Umiddelbart forventer banken ikke væsentlige rentestigninger næste år, men den ønsker at dække sig ind.

- Det ikke udelukkes, at renten stiger hurtigere end forventet, advarer banken.

Sikker grund

Sydbank vil nu forsøge at få sårbare boligejere på sikker grund.

- Derfor vil vi nu gå i dialog med de kunder, der kan få svært ved at få tingene til at hænge sammen, så de i god tid kan tilrettelægge deres økonomi tilstrækkeligt robust og udnytte det lave renteniveau til at omlægge deres boliglån til et fastforrentet boliglån, skriver banken.

Sydbank vil med den samlede indsats sikre, at banken kan modstå en ny krise på boligmarkedet som følge af stigende boligrenter.

Banken venter i år et resultat før skat i niveauet 600 millioner kroner, forudsat at der ikke i årets sidste dage indtræffer begivenheder, der markant ændrer værdien af bankens beholdning af værdipapirer.

For årets første ni måneder udgjorde resultatet før skat 574 millioner kroner.

I 2011 var resultatet før skat 301 millioner kroner.