Blød jordbund forsinker motorvejsbyggeri

Tilslutningen af den nye motorvej mellem Kliplev og Sønderborg til den sønderjyske motorvej volder problemer for Kliplev Motorway Group A/S, der står for anlægsarbejdet.

Selskabet er ved at udbygge det eksisterende rampeanlæg til at knytte de to motorveje sammen i Kliplev på den østlige side af den sønderjyske motorvej, men jordbunden er så blød og fugtig, at arbejdet er langt mere omfattende end beregnet. Blandt andet skal der laves et afvandingssystem.

Det betyder, at til- og frakørsel ved den sønderjyske motorvej i nordgående retning ved Kliplev er spærret til slutningen af oktober.

Egentlig var det planen, at rampen kunne genåbne i august.

Kliplev Motorway Group A/S er også i fuld gang med at bygge broer på den nye motorvej, der skal stå færdig i begyndelsen af 2012.