TV der bevæger dig

Borgermøder om bedre sygehuse

Næste lørdag, den 28. februar, slår både Region Syddanmark og Region Midtjylland dørene op for et borgermøde, hvor borgere sammen med regionsrådspolitikerne skal komme med forslag til, hvordan sygehusenes kommunikation og service kan forbedres.

Borgerne - og dermed patienterne - skal høres lørdag den 28. februar.

Hvad skal der til, for at patienter og pårørende får et bedre overblik over, hvad der skal ske undervejs i behandlingsforløbet? Hvordan kan patientens viden om sig selv blive inddraget mere i behandlingen? Og er der opgaver, som patienter og pårørende i højere grad selv kan varetage, for eksempel tage blodtryk, mens de er på sygehuset?

Det er den type spørgsmål, der er omdrejningspunktet, når Region Syddanmark næste lørdag inviterer cirka 150 syddanskere til borgermøde i Middelfart. I Region Midtjylland, hvor Horsens og Hedensted kommuner hører hjemme, finder mødet sted i Bjerringbro.

I løbet af dagen skal borgerne sammen med regionsrådspolitikerne udvikle ideer til, hvordan sygehusenes service og kommunikation kan forbedres og meget gerne komme med konkrete forslag til, hvordan ideerne kan føres ud i livet.

Samtlige fem regioner afholder tilsvarende borgermøder samme dag. I ugerne op til mødet kører regionerne en fælles kampagne.

De bedste input og hovedpointerne fra møderne i alle fem regioner, vil blive indsamlet på borgermøderne. De fælles input vil komme til at indgå i den nye fælles nationale handlingsplan for patientinddragelse.

- Se mere om borgermøderne her