Børn skal skifte skole efter 6. klasse

Danske børn skal i fremtiden ikke nødvendigvis gå i den samme skole alle ni skoleår. Særlige skoler for 7.-9. klasse er på vej.

Mange børn må fremover indstille sig på at skifte skole, når de skal i 7. klasse.

Over hele landet deler kommunerne lige nu skoler op i skoler til de mindste børn og overbygningsskoler, hvor elever kan gå til og med 9. klasse. En række kommuner går så vidt, at de ligefrem etablerer skoler kun for de ældste af folkeskolens elever - såkaldte ungeskoler for 7.-9. klasse.

- Vi kan se, at alt for mange af de store elever bliver skoletrætte, taber motivationen og ikke fortsætter i uddannelse. Derfor er vi nødt til at se på udskolingen, siger børne- og ungerådmand, Stina Willumsen (SF) i Odense, hvor kommunen forestiller sig tre-fire ungeskoler.

Høring i Aabenraa

I Aabenraa har kommunen sendt et forslag i høring med flere skoler kun for de ældste elever. Det er også et forsøg på at bevare nogle skoler i mindre samfund, forklarer borgmester Tove Larsen (S).

- I det nuværende oplæg lukker vi en enkelt skole. Men hvis vi ikke samlede de store elever, skulle vi måske lukke seks-otte skoler. Nu etablerer vi skoler for de mindste sammen med pasning og SFO ude i landdistrikterne, og når børnene når 7. klasse, så må man acceptere, at de får lidt længere til skole. Det, tror jeg, er væsentligt for at få folk til fortsat at bosætte sig i vores landdistrikter, siger Tove Larsen.

Danske Skoleelever har tidligere foreslået kommunerne at etablere ungeskoler, og foreningens formand Troels Boldt Rømer glæder sig over, at de nu er på vej.

- Når du er en "lille" elev, er det vigtigt med tryghed og kammerater i nærmiljøet. Men når du bliver ældre, så er det vigtigere, at der er masser af elever, der har samme interesse som dig, fede valgfag og fagligt dygtige lærere. Derfor giver det god mening at gå på en større skole, når du bliver ældre, siger Troels Boldt Rømer.