Brancheforening træt af bødeforhøjelse

Bødesatserne er sat betydeligt op på lastbilområdet - brancheforening uforstående.

Brancheforeningen International Transport Danmark (ITD) i Padborg stiller sig uforstående over for bødeforhøjelserne, som for nyligt blev vedtaget i Folketinget.

Bl.a. er bøderne for overlæs og for højt akseltryk samt for overtrædelse af reglerne om særtransporter forhøjet med op til 275 procent fra 1. januar 2012.

- Hvorfor skal disse bøder nu stige så voldsomt? Vi har svært ved at se nogen præventiv effekt, eller at bødeforhøjelserne skulle have nogen som helst indvirkning på færdselssikkerheden, siger Birthe Boisen, chefjurist hos ITD.

- Vi går selvfølgelig ind for, at lov er lov, og at loven skal overholdes, siger Birthe Boisen.
- Vi kan også acceptere en pristalsregulering af bødesatserne, og flere af de aktuelle satser har ikke været reguleret i mange år. Men de aktuelle, ekstraordinære stigninger i bøderne er sket helt uden særskilt begrundelse, f.eks. i et ønske om at forbedre færdselssikkerheden, mener hun.