Cementskib på grund ved Aabenraa Havn

En cementtanker fra Aalborg Portland løb tidligt mandag morgen på grund uden for Aabenraa Havn.

Årsagen til grundstødningen var formentlig en navigationsfejl.

Sagen er nu overladt til Søværnets Operative Kommando, der formelt har tilbageholdt skibet.

Myndighederne vil have undersøgt, om skibet lækker olie og en eventuel olieforurening skal begrænses, inden skibet bliver trukket fri.

Skibet sejler under cypriotisk flag for cementfabrikken i Aalborg. Skibet med en tonnage på 2.706 ton, og det sejler under navnet Cemluna.