Chefjordemoder om ny aftale: - Det er et vigtigt, men lille skridt på vejen

En ny aftale skal sikre bedre forhold for jordemødre, ret til hjemmebesøg og barselsophold på hospitalet efter fødslen.

Regeringen, dens støttepartier, Alternativet og Kristendemokraterne, har mandag præsenteret en aftale, der sikrer bedre vilkår for både fødende og personalet på landets sygehuse.

På Sygehus Sønderjylland kalder Trine Andersen, der er chefjordemoder på afdelingen for kvindesygdomme og fødsler, det et vigtigt, men lille skridt i den rigtige retning. 

- Jeg er utrolig glad for, at der er blevet afsat midler til at forbedre fødeområdet, så vi sikrer en god fremtid og får brudt de udfordringer, der er på de danske fødegange, siger hun. 

Hun gør dog opmærksom på, at de 100 flere ansatte, som partierne bag aftalen vil sikre på de danske fødeafdelinger, ikke ændrer væsentligt på normeringerne - men at det stadig er et skridt på vejen.

Bedre forhold

Det har hidtil været et tilbud nogle steder, at førstegangsfødende kunne blive op til to dage på hospitalet. Det er ikke alle steder, at det har kunnet garanteres, men det skal det ifølge den nye aftale. 

Hvis den fødende ikke ønsker at blive på hospitalet, skal man i stedet have ret til et hjemmebesøg.

Aftalen skal også sikre bedre forhold for de ansatte, som arbejder på fødeafdelingerne.

Konkret hvordan det skal gøres, skal aftales med Danske Regioner.

Ikke kun en win-win situation

Chefjordemoder Trine Andersen påpeger, at de på Sygehus Sønderjylland hidtil har haft mulighed for at kunne tilbyde et 24-timers ophold efter en ukompliceret fødsel til en førstegangsfødende. 

Hun er dog ikke sikker på, hvilken forskel de ekstra 24 timer vil gøre.

- Hvis man klæder de fødende godt nok på under graviditeten, er det ikke mit indtryk, at de fleste har behov for at blive længere end 24 timer, siger hun. 

Dertil kommer også de praktiske udfordringer.

- Det er ikke udelukkende positivt, at de fødende nu får mulighed for et længere ophold, for vi kommer i pladsproblemer med at have tilstrækkeligt med sengepladser og rum, siger hun. 

Hjemmebesøg gør en forskel

Retten til hjemmebesøg efter fødslen, mener chefjordemoderen derimod, er en god prioritet i aftalen. 

- Vi har ikke haft mulighed for at give alle et hjemmebesøg efter fødslen, så det er vi glade for at skulle i fremtiden, for der kan vi hjælpe de nybagte forældre i ro og mag i hjemmet, og det er dejligt, for mange er glade for ikke at skulle ud og køre med den lille, siger hun. 

Undervejs siden december

Kravene i den nye aftale skal så vidt muligt træde i kraft i 2022 for alle førstegangsfødende, og i 2024 vil partierne mødes igen med henblik på at udvide retten til alle fødende.

Pengene til den nye aftale blev afsat på finansloven i december. Men mandag er partierne blevet enige om, hvad de skal gå til.

I alt skal der bruges 475 millioner kroner på området frem imod 2025.