Danmark skal sikre de tyske mindretalsskoler

Europarådet lægger vægt på, at Danmark skal sikre sig, at de tyske mindretalsskoler bliver ved med at overleve i fremtiden.

Europarådet opfordrer de danske myndigheder til at tage en mere aktiv og struktureret tilgang til fremme af tysk som et mindretalssprog.

Desuden bør Danmark fortsætte dialogen med det tyske mindretal med henblik på at forbedre tilstedeværelsen af det tyske sprog i det offentlige liv, skriver Europarådet.