TV der bevæger dig

Dårligt halvt år for Sydbank

Sydbank offentliggjorde sit halvårsregnskab først på eftermiddagen. Det er dårligere end forventet.

Karen Frøsig kunne idag aflægge et halvårsregnskab, som ikke er helt tilfredsstillende. Foto: Jesper Kristensen

Sydbank har i dag offentliggjort sin delårsrapport for 1. halvår 2011.
Koncernen har opnået et basisresultat før nedskrivninger på 819 millioner kroner.

"Resultatet er i underkanten af forventningerne ved indgangen til året", som banken selv formulerer det.
 
Sydbank må notere et fald i basisindtjening på 4 pct. og en reduktion i handelsindtjening på 26 pct.
Derudover er basisomkostninger steget med knap 2 pct.

- Turbulensen på de finansielle markeder har reduceret vores handelsindtjening betydeligt. Sammen med udgifter til Indskydergarantiordningen på 161 millioner kroner præger det regnskabet i væsentlig grad.
- Den gennemsnitlige egenkapitalforrentning før skat er på 3,8 procent p.a. Det er ikke tilfredsstillende absolut set, men er under de givne markedsvilkår acceptabelt, siger adm. direktør Karen Frøsig.

- Kundetilgangen er meget tilfredsstillende. På landsplan er antallet af kunder vokset med tre procent siden årsskiftet, og i hovedstaden er fremgangen betydeligt større.
- Bankudlånene er faldet godt én procent i årets første seks måneder. På den måde sætter den økonomiske afmatning i samfundet også sine spor i vores halvårsregnskab. Udlånene til erhvervslivet falder, men til gengæld kan vi konstatere, at den markante tilgang af privatkunder medfører en vækst i privatudlånene, siger Karen Frøsig.