TV der bevæger dig

Datacentrene kommer - virksomheder håber på luns

Når it-giganterne Apple og Google flytter ind i Aabenraa Kommune, håber de lokale virksomheder at få mere at lave.

Foto: Lise Bæksgaard Christoffersen

Lige nu er det bare marker med grusbunker. De, markerne, skal huse store, nye datacentre for to af verdens største it-virksomheder, Apple og Google. I det grå, småvåde decembervejr ser markerne ved Kassø dog ikke ud af meget.

Men de lokale virksomheder kan se ud over regnen og gruset. De kan se potentiale. De kan se penge. Job, opgaver, bestillinger - alt sammen på grund af datacentrene, der er på vej.

  Foto: Lise Bæksgaard Christoffersen

Entreprenørvirksomheden Ommen og Møller, der lige nu er ved at bygge en større børneinstituion i Rødekro, er en af de virksomheder, der har øje på byggegrunden.

- Kommer vi med i det her projekt, så vil det betyde en omsætning og en mulighed for at lave endnu en god forretning, som vi kan sige, at vi har været med til. Der er ikke noget bedre, end at køre forbi noget og sige, det her har far været med til at lave, fortæller Søren Larsen, der er administrerende direktør i Ommen og Møller A/S. 

Hos elektrikervirksomheden Genner El i Rødekro håber direktøren også, at byggeriet af Apple og Googles datacentre kan give mere arbejde til hans folk.

- Det altid godt med et stort aktivitetsniveau i kommunen. Det kan have en afsmittende effekt. Det kan da komme til at betyde øget aktivitet og ansættelse af nye medarbejde og økonomi, siger Morten Nielsen, der håber, at firmaets 20-25 medarbejdere kan få et par nye kollegaer.

  Foto: Lise Bæksgaard Christoffersen

Mere end bare byggeri

Selve byggeriet af datacentrene er kun en kortsigtet del af den vækst, som kommunen håber følger med, når it-giganterne flytter ind. En hel datacenterstrategi med 69 forslag til konkrete handlinger skal sikre, at kommunen nyder godt af de nye naboer langt ud i fremtiden.

- Det er væsentligt at holde sig for øje, at datacentrene i sig selv ikke er det, der skal skabe væksten omkring beskæftigelse og bosættelse, men det er de tiltag, som vi nu præciserer i den her datacenterstrategi, der skal gøre det, siger borgmester Thomas Andresen.

Med næsten fuldstændig opbakning blev datacenterstrategien onsdag vedtaget i byrådet. 

10 år er kort tid

- Hvis alt går vel, så bygger de nok cirka over en periode på 10 år, siger borgmester Thomas Andresen. Og for ham er det ikke lang tid. For selvom han håber og satser på, at lokale entreprenørvirksomheder og elektrikere skal have en bid af kagen, når byggeriet går i gang, så er kommunens langsigtede plan langt mere omfattende.

- Vi skal satse på følgeindustrier, og vi skal tænke kreativt. Overskudsvarme kan f.eks. bruges til gartnerier, forklarer borgmesteren.

Et eksempel på følgeindustri er virksomheden Rimeco, der allerede nu er ved at bygge et sorteringsanlæg til elektronikaffald ved Enstedværket på havnen i Aabenraa. Her håber man på, at kunne ansætte 5-10 nye medarbejdere, blandt andet fordi man forventer elektronikaffald fra de nye datacentre.

Men før det hele når så vidt, skal datacentrene først bygges.