De drømmer stadig om to-sprogede byskilte

Sønderjylland er det eneste grænseområde i Europa som ikke har vejskilte på de andres modersmål.

Det tyske mindretal i Sønderjylland holder liv i drømmen om, at byskiltene til Haderslev, Aabenraa, Tønder og Sønderborg også skrives på tysk, altså Hadersleben, Apenrade, Tondern og Sonderburg, ligesom mindtretallet ønsker sig, at skilte på motorvejen også henviser på tysk til bl.a. mindretallets officielle samlingssted Knivsbjerg nord for Aabenraa, på tysk Knivsberg.

Det sagde formanden for det tyske mindretal i Danmark, Hinrich Jürgensen, da mindretallet i weekenden holdt årsmøde i Tinglev, Deutcher Tag, men han erkender også, at det nok har lange udsigter.

- Det er næppe realistisk før efter det næste kommunalvalg i år 2017, sagde Hinrichsen, men det er vigtigt for os at holde liv i diskussionen. Nogle kalder det symbolpolitik, men symboler er vigtige, fordi de viser anerkendelse og respekt, sagde han.

Ingen har forsøgt sig med to-sprogede byskilte siden en ukendt hærværksmand i april på egen hånd fjernede et dobbelt-sproget Haderslev-byskilt, og i de øvrige tre sønderjysk byer har der vist sig et politisk flertal imod den slags byskilte.

Hinrich Jürgensen siger til Flensborg Avis, at der overalt i Europas grænseregioner er to-sprogede skilte undtagen i Sønderjylland.

- Og det er egentligt lidt mærkeligt, når den danske-tyske grænseregion bruges som et internationalt forbillede på godt samarbejde, siger det tyske mindretals formand i Danmark.