TV der bevæger dig

Der var tale om stormflod, vurderer Stormrådet

Der var tale om stormflod, da der onsdag var højvande langs den jyske østkyst på strækningen fra Lillebæltsbroen til Kruså -inklusive Als.

00:52

Se, hvordan forsyningschefen i Sønderborg forberedte sig på den forhøjede vandstand onsdag eftermiddag.

Stormrådet afgjorde allerede onsdag, at der var stormflod på kyststrækningen fra Bogense til Kerteminde, inklusive Odense Fjord, da vandstanden i de danske farvande steg til et meget højt niveau efter stormen Alfrida.

Læs også Sommerhusområder skal tjekkes for vandskader

Efter at vandstandene de øvrige steder i Danmark nu har toppet, har Stormrådet netop afgjort, at der var stormflod på flere strækninger i den sydlige del af landet.

Stormfloden den 2. januar 2019 omfatter herefter følgende geografiske områder:

  • Jyllands østkyst mellem Lillebæltsbroen og Kruså, inklusive Als. På den fynske nordkyst: Kyststrækningen fra Bogense til Kerteminde, inklusive Odense Fjord.
  • Langeland og Ærø med omliggende øer i det sydfynske øhav.
  • Lolland, Falster og Møn, Sydsjælland mellem Karrebæksminde og Rødvig, samt øerne i Smålandsfarvandet.
  • Bornholm.

Stormrådets afgørelse betyder, at skaderamte i de udpegede områder har mulighed for at søge om erstatning for skader på bygninger eller løsøre, der er opstået som følge af de oversvømmelser, som stormfloden har medført.  

Hvad gør du, hvis du har haft stormflod?

  • Anmeld skaderne til det forsikringsselskab, hvor du har din brandforsikring senest den 3. marts 2019. Du skal anmelde elektronisk på www.stormbasen.dk eller ved at kontakte dit forsikringsselskab.
  • Når skaden er anmeldt, får du besøg af en taksator, som opgør skaden. Forsikringsselskabet træffer herefter afgørelse om eventuel erstatning. Afgørelsen afhænger af en konkret vurdering af de enkelte skader i henhold til lovgrundlaget.

 

Mere vejr