TV der bevæger dig

Det skal summe mere i Aabenraa

Flere bier og insekter skal have adresse i Aabenraa Kommune. Her er man nu certificeret ”bivenlig”.

- Jeg skulle lyve, hvis jeg sagde, at det ikke gjorde mig rigtig glad, siger Carsten Gram, der er næstformand i Biavlerforeningen Sønderjylland.

Det var den lokale biavlerforening, der rettede henvendelse til kommunen og foreslog, at kommunen meldte sig til den nationale ordning.

- Det er en anerkendelse af vores forening og det, vi kæmper for, at kommunen har sagt ja, fortæller biavleren, der selv har 15 bistader stående rundt omkring i kommunen.

Bier i Danmark

  • Honningbien er den vigtigste bestøver af jordbrugets planter i Danmark, og honningbiens bestøvning anslås at have en værdi på 1 milliard kroner om året.
  • 288 forskellige arter af bier er kendt i Danmark. Honningbien er blot én af disse arter.

Bierne har brug for hjælp

- Det anslås, at omkring en femtedel af danske bi-familier døde i vinteren 2016/2017, fortæller Rune Havgaard Sørensen, der er sekretariatsleder i Danmarks Biavlerforening.

Derudover er de vilde bier i Danmark under et stort pres, og der er bred enighed om, at dette især skyldes en mangel på levesteder for bierne. 

- Ved at blive en bi-venlig kommune, så går man med til at skabe et varieret kostgrundlag for bier og insekter, forklarer  Rune Havgaard Sørensen.

Kræver ikke meget

Det koster kun 5000 kroner at blive certificeret som bivenlig kommune. Men det lille indskud skal gerne sætte gang i noget langt større. 

- Det, vi oplever, er, at kommunerne, som melder sig til projektet, selv tager det et skridt videre, forklarer  sekretariatslederen i Danmarks Biavler Forening.

De 5000 kroner går til en speciel blomsterfrøblanding, som kommunen skal beplante en hektar med. Frøblandingen sikrer et mere varieret fødegrundlag for bier og insekter.

Vil gerne overpræstere

Aabenraa Kommune har da netop også tænkt sig at ramme over målet.

- Fremover vil vi fokusere på at plante frugt- og blomstertræer, når vi skal plante nye træer. Vi vil se på muligheden for at plante blomster mellem solceller og undersøge, hvordan vi i vores pasning af vejrabatter kan gøre livet bedre for insekter, siger Jan Riber Jakobsen, der er medlem af Teknik- & Miljøudvalget i Aabenraa Kommune.