TV der bevæger dig

Ekspropriation kan gennemtrumfe vildsvinehegn gennem Kollund Skov

Miljø- og Fødevarerstyrelsen griber ud efter ekspropriationsloven, der overtrumfer alt andet i bygge- og anlægsprojekter.

Diskussionen om, hvem der må bestemme, om vildsvinehegnet kan føres igennem Kollund Skov, fortsætter.

Miljø- og fødevarestyrelsen brød torsdag fem dages tavshed og meddelte, at den har et trumfkort i form af ekspropriationsloven i ærmet, skriver Flensborg Avis. 

Læs også EU sætter spørgsmålstegn ved vildsvinehegnet

Længe efter, at opførelsen af det godt 70 kilometer lange og omstridte vildsvinehegn langs den dansk-tyske grænse blev påbegyndt, protesterede Flensborg Kommune mod planerne om at føre hegnet gennem Kollund Skov, der ligger lige nord for den dansk-tyske grænse.

TV SYD har tidligere torsdag interviewet Miljø- og fødevareminister, Jakob Ellemann-Jensen, der sagde følgende: 

- Rent juridisk har man altså retten til at lave en ekspropriation, når det er et tilfælde som det her. Derfor skal vi stadig sikre en god dialog. Jeg forstår til fulde bekymringen fra tysk side med et hegn. Tyskernes erfaring med at hegne ting inde er ikke særlig god. Men det her er nødvendigt for at sikre, at afrikansk svinepest har meget sværere ved at komme til Danmark, siger Jakob Ellemann-Jensen til TV SYD. 

Minister Jakob Ellemann-Jensen Foto: Hans Lausten

Mulighed for at føre hegnet igennem

Flensborg Kommune ejede tidligere skoven og fik i forbindelse med salget indført en klausul om, at der ikke må bygges i skoven. Men nu fastslår de danske myndigheder, at selv den slags klausuler må vige for en ekspropriation.

- Da opsætningen af vildsvinehegnet sker efter en ekspropriation, er grundejernes almindelige ret til at bestemme over egen grund tilsidesat, hvilket også gælder tidligere ejeres deklarationer, skriver pressesekretær Malene Kristensen fra miljø- og fødevareministeriet til Flensborg Avis.

Det betyder, at Flensborg Kommunes vetoret og andre kontrakter bortfalder ved brug af ekspropriationsloven. De danske myndigheder har dermed mulighed for uden videre at føre vildsvinehegnet gennem Kollund Skov.

Læs også Flensborg kan stoppe vildsvinehegn

Clemens Teschendorf, der er talsmand for Flensborg Kommune, kender reglerne om ekspropriation, der også findes syd for grænsen, men han understreger, at de danske myndigheder endnu ikke har meddelt, om de vil gennemtrumfe opførelsen af vildsvinehegnet ved at ekspropriere dele af Kollund Skov.

Både fra dansk og tysk side understreges det, at man ønsker at diskutere sagen igennem for at finde en løsning, og blandt løsningsmodellerne er en anden linieføring, der ikke berører aftalen om byggeforbud i skoven.

Byrådspolitikerne i Flensborg blev torsdag orienteret om den ny udvikling i sagen, og på et møde den 30. april vil byrådet tage officiel stilling til, hvordan man kommer videre i dialogen om det omstridte hegn, skriver Flensborg Avis.

Mest sete på tvsyd.dk