Færdselsrazzia afslørede kun små fejl ved lastbiler

Der er ros til vognmænd og chauffører fra politiet efter en lastbilkontrol i og omkring Padborg.

Tungvognscenter Syd var i sidste uge på lastbilkontrol i og omkring Padborg med Told og to bilinspektører fra Færdselsstyrelsen.

De kontollerede lastbilers tekniske stand fandtes overordnet set i tilfredsstillende stand, og der blev kun blev påtalt mindre fejl og mangler, oplyser Tungvognscenter Syd i en pressemeddelelse.

En ukranier havde været på bilhandel i Danmark og kørte herunder i en nyindkøbt dansk uindregistreret varebil påsat prøvemærkater. Efter varebilen trak han en ukrainsk trailer, som der stod en trafikskadet dansk varebil på. Traileren var uindregistreret, men påsat prøveplader. Ved kontrollen fandtes der fejl på trailerens bremser, ligesom kombinationen af vogntoget og formålet med kørslen krævede, der skulle udføres registrering af køre-hviletid med takograf, og en sådan var ikke monteret. Ukraineren fik kørselsforbud og kan se frem til et retsligt efterspil.

En tysk lastbil med tysk chauffør havde overtrådt køre-hviletidsreglerne og fik derfor samlet bøde på 49.500 kr. Bøden blev betalt på stedet.

Tungvogncenter Syd