TV der bevæger dig

Færre tyskere arbejder i Danmark

Stigende arbejdsløshed i Danmark har ført til, at antallet af grænsependlere mellem Danmark og Tyskland er faldet.

Mange tyske lønmodtagere er sendt hjem igen, fordi det strammer til på det danske arbejdsmarked.

Region Sønderjylland-Schleswig skønner, at antallet er faldet fra 10.170 til 9.108 i løbet af i år. I 2008 toppede tallet med 19.218.

Antallet af danskere, der kører over grænsen for at arbejde, ligger nogenlunde konstant på 1.000.

Grænsependlere sydfra arbejder stort set i alle landets kommuner, men hovedvægten ligger på Aabenraa, Sønderborg, Haderslev og Tønder.

Mere end halvdelen af alle tyske pendlere er beskæftiget i Region Syddanmark, nemlig omkring 5.580.

Region Sønderjylland-Schleswig har et særligt rådgivningskontor for pendlere.