Flere lastbiler kørte over grænsen i 2015

Der har aldrig kørt så mange lastbiler ind over den dansk-tyske grænse som sidste år. Og seks ud af ti lastbiler, der kører ind i Danmark er så vesteuropæiske.

Det er ITD, Brancheorganisation for den danske vejgodstransport, der står for grænsetællingen.  

For alle fire kvartaler i 2015, har trafikken ligget over niveauet i 2014. Således var lastbiltrafikken 4,4 procent højere i 4. kvartal 2015 end det samme kvartal i 2014.

Det svarer til, at der kørte 228 lastbiler mere pr. døgn i retning mod Danmark.  Således kørte knap 5.400 lastbiler dagligt ind i Danmark i 4. kvartal 2015.

 For alle fire kvartaler i 2015, har trafikken ligget over niveauet i 2014.

-  Det viser vores tællinger af lastbiltransporter med al tydelighed. På trods af at vi så en lille nedgang af transporter i tredje kvartal, så har vores tællinger af vejgodstransporterne aldrig ligget så højt før som i de fire kvartaler i 2015. At vi ligger højt i antallet af transporter, og at antallet er stabilt sender et signal om, at det går bedre for transport- og logistiksektoren, siger Jacob Chr. Nielsen, administrerende direktør i ITD i en pressemeddelelse.

ITD’s grænsetællinger viser også, at det fortsat er lastbiler fra Vesteuropa, der kører den største andel af transporterne. Seks ud af ti lastbiler, der kører ind i Danmark er således vesteuropæiske.