Flere storke - men ungerne dør

De danske ornitologers storke-gruppe udsender en års-rapport med gode og dårlige nyheder. Vejret slår ungerne ihjel.

Antallet af storke stiger, men i ynglesæsonen har vejret i Danmark ført til stor dødelighed blandt ungerne. Derimod går det bedre hos storken i vore nabo-lande. Der bliver flere par i Skåne og i Nord-Tyskland, og ornitologerne regner med, at det på et tidspunkt fører til, at vi også herhjemme får flere ynglende storke.

Ornitologerne har i år set færre besøgende storke end sidste år, da der var 385. Det endelige tal for i år er ikke gjort op.

Derimod er antallet af ynglende par til at overse. Der var tre, og der kom ingen overlevende unger ud af deres anstrengelser.

Smedager i Sønderjylland havde atter et storke-par. Hannen overvintrede, mens hunnen ankom den 28. april. Tilsyneladende blev der lagt tre æg og to unger blev udruget, men de døde begge på grund af ekstremt regnvejr.

Et ungt storkepar uden ringmærker dukkede op i Købingsmark ved Nordborg den 7. maj. De begyndte at slæbe grene op på en silo, men grenene faldt ned. Få dage senere blev en pæl-rede sat op ved en nærliggende ejendom, hvor storkeparret slog sig ned. Storkene parrede sig og byggede på reden, men forlod området.

Det var klogt, mener ornitologerne, for området kunne på ingen måde brødføre et storkepar med unger. Als havde sidst fastboende storke helt tilbage i 1954.

De tredje storke-par blev set i Gundsølille på Sjælland. Parret udrugede fire unger, som omkom under et voldsomt, koldt og langvarigt regnvejr. Efter ungernes død blev de gamle storke i området,og det ser ud til, at de vil overvintre.