Flygtninge fortsætter ind i Danmark

Et tog med over 200 flygtninge er netop planmæssigt kørt fra stationen i Padborg. Kun en enkelt er stået af og har ønsket asyl i Danmark.

Flygtningetrafikken gennem Danmark den fortsætter i dag og der er hele formiddagen kommet flere tog fra Tyskland med flygtninge om bord.

Politiet er fortsat til stede på stationen, men passagererne bliver ikke tjekket af ordensmagten. Det gør til gengæld en medarbejder fra DSB, der tæller hvor mange der er med i toget.

Syd og Sønderjyllands Politi forventer, at der også resten af dagen kommer flere flygtninge til med tog.

Langt størstedelen af de rejsende flygtninge giver udtryk for, at de vil til Sverige.