Forældre til udviklingshæmmet: Svært at få søn på ferie

En mor og en far fra Aabenraa kæmper for retten til ferie for deres udviklingshæmmede søn.

Det betyder meget for udviklingshæmmede at komme på ferie med deres botilbud, men i Aabenraa Kommune er der blevet sparet meget på området.

Jan Hansen er udviklingshæmmet og har flere gange været på ferie både med sine forældre Helge og Kis Hansen og det bosted, hvor han har sin hverdag. Ferie betyder nemlig meget for ham – ikke mindst ferierne med bostedet er vigtige for hans udvikling.

- Det at være på ferie selv giver ham en frihedsproces. Det er med til at frigøre ham fra os, og det har været et problem i mange år. Han er meget afhængig af os, siger Jan Hansens far Helge Hansen.

Jan Hansen er dybt afhængig af hjælp fra andre. Han kan ikke læse, regner eller skrive, så han skal have hjælp til det. Derudover blev han slået ned for 18 år siden.

- Det har gjort ham skrækslagen over for nye mennesker og store forsamlinger, fortæller Helge Hansen.

I dag er Jan Hansen 54 år, og forældrene må erkende, at det er begrænset tid, de har mulighed for at tage ham med på ferie. Forældrene er derfor afhængige af, at kommunen vil bevillige pædagogiske personaleledsagere, når han skal afsted – men det er ikke så nemt.

- Det er næsten umuligt. Man skal være stædig, have overskud og gå-på-mod som pårørende for at komme igennem med noget, siger Helge Hansen.

Svært for handicappede at komme på ferie

De handicappede betaler selv for selve ferien, men tidligere var de automatisk bevilliget personaleledsagelse til en uges ferie sammen med andre. I 2019 blev det lavet om, så de først slet ikke kunne komme på ferie. I 2021 blev det så ændret igen, så de kan få ledsagelse til tre dages ferie. Den udvikling ærgrer interesseorganisationen LEV.

- Det er så ærgerligt, at man tager det her tilbud fra dem. Det er et stort lyspunkt for mange at komme på ferie, og tre dages ferie er selvfølgelig bedre end ingenting, men det er jo reelt kun én feriedag og to rejsedage, så der er ikke meget ferie over det, siger næstformand i interesseorganisationen LEV Aabenraa. Karin Bruhn Hansen og påpeger, at de har fået at vide, at de tre dages ferie skal være inden for landets grænser.

Før blev de handicappede spurgt til, hvor de gerne vil hen på ferie. Der blev udarbejdet et katalog med deres ønsker, hvor hver enkelt kunne tilmelde sig.

Nu er den eneste mulighed for at komme afsted i mere end tre dage, at hver enkelt søger kommunen om det.

- Det er jo et vældigt problem for mange handicappede har ikke mulighed for at søge selv eller har ikke pårørende, der kan hjælpe dem, siger næstformand i LEV Karin Bruhn Hansen og påpeger, at ferierne også bidrager til at skabe nære relationer mellem de handicappede og personalet på bostederne.

54-årige Jan Hansen fra Aabenraa I dag er Jan Hansen 54 år har brug for at komme på ferie, og hans forældre erkender, at det er begrænset tid, de har mulighed for at tage ham med.
54-årige Jan Hansen fra Aabenraa I dag er Jan Hansen 54 år har brug for at komme på ferie, og hans forældre erkender, at det er begrænset tid, de har mulighed for at tage ham med.
Foto: Privatfoto

LEV: Kommunen lever ikke op til FN’s Handicapkonvention

Interesseorganisationen LEV mener ikke, at Aabenraa Kommune lever op til FN’s Handicapkonvention, artikel 19. Den siger:

”at alle personer med handicap har lige ret til at leve i samfundet med samme valgmuligheder som andre.”

- Konventionen siger klart, at handicappede skal have lige vilkår som alle andre. Almindelige mennesker har mulighed for at tage på ferie. Det skal handicappede også have. På et tidspunkt fjernede kommunen helt muligheden. Nu kan de få tre dage her i landet. Det er ikke på lige fod med andre, siger næstformand i LEV Karin Bruhn Hansen.

Klaget til Ankestyrelsen

Helge Hansen har søgt om ferie på vegne af sin søn i samarbejde med LEV. I første omgang kom der et afslag tilbage fra kommunen. Han klagede derfor til Ankestyrelsen og fik i sidste ende tildelt ledsagere. Men ledsagerne skulle være fra et vikarbureau.

- Det kan vi jo ikke bruge til noget. Jan skal afsted med mindst en personaleledsager, han kender. Man kan ikke sende ham afsted med fremmede. Det vil han aldrig kunne rumme, og det kan resultere i et nederlag, siger far Helge Hansen.

Familien har derfor anket sagen igen og venter nu på endnu en afgørelse. En afgørelse, som er ualmindelig vigtig for Helge Hansen.

- Det er en vigtig kamp at kæmpe, for det betyder så meget for Jan og for mange andre handicappede at komme på ferie. På et tidspunkt er vi her ikke mere, og så må vi gøre, hvad vi kan for at sikre dem rettighederne til at kunne komme på ferie og have et liv som andre mennesker har, siger Helge Hansen.

Om Lev

Det siger politikerne

Michael Christensen, medlem af Socialudvalget, Aabenraa Kommune, Socialistisk Folkeparti

1: Handicapområdet har været underfinancieret i mange år, så det er under pres. Jeg vil arbejde for flere penge til handicapområdet, herunder mere ferie.

2: Hvis der er nogen, som føler sig dårligt behandlet, så er det altid et problem. En borgerrådgiver kunne være en måde at sørge for, at kommunen altid lever op til det, som den skal.

3: Alle borgerne skal føle sig godt behandlet. Der skal være flere aktiviteter, arrangementer mm, så ingen handicappede føler sig ensomme eller udenfor. Specielt efter corona er det vigtigt, da mange handicappede har været isolerede og ensomme.