TV der bevæger dig

Gasbrænder udløste igen brand

En gasbrænder til at bekæmpe ukrudt var årsag til en mindre brand i kolonihaven på Hjelmalle i Aabenraa tirsdag.

Brug af gasbrænder kræver omtanke. (Foto: Morten Clausen). Foto: Morten Clausen, foto-freelance.dk

Aabenraa var sidste år plaget af en lang række ildspåsættelser i kolonihaver, men gerningsmanden blev ikke pågrebet.

Branden tirsdag er imidlertid fuldt opklaret. Ejeren af gasbrænderen risikerer nu en bøde for ikke at overholde sikkerhedskravene ved brug af åben ild.

Gasbrændere er årsag til talrige brande.

Boligejernes Videncenter giver følgende råd ved brug af ukrudtsbrændere:

Undgå at bruge ukrudtsbrænderen i tørkeperioder og i blæsevejr.

Brug kun brænderen, når planterne og omgivelserne er fugtige. Vand evt. området.

Sørg for at have en vandkande med vand eller andet brandslukningsudstyr i nærheden.

Fej belægningen først, så du fjerner visne blade og andet letantændeligt.

Brænd ikke ukrudtet af. Det skal kun svitses kortvarigt.

Hold altid øje med flammen, og forlad aldrig en tændt ukrudtsbrænder.

Efterlad ikke en varm ukrudtsbrænder i nærheden af brandbare ting.

Hold afstand til bunker af tørre blade. De antændes let.

Brug ikke brænderen i nærheden af huse, garager, buske, biler m.v.

Lad ikke børn komme i nærheden af en tændt eller varm ukrudtsbrænder.

Efterlad ikke gløder eller ulmende planterester.