Geder elsker bjørneklo i Aabenraa

Borgerne i Aabenraa kunne i dag få gode råd om bekæmpelsen af bjørneklo.

Den giftige Kæmpe Bjørneklo kan gro næsten over alt, og ses ofte langs veje, vandløb og på arealer med deponeret haveaffald.

Hvis plantens spredning ikke kommer under kontrol, vil en række naturområder miste værdi samtidig med, at mennesker risikerer skader pga. af plantens giftvirkning.

Kæmpe Bjørneklo har en meget stor produktion af frø, der især spredes effektivt i strømmende vand i forbindelse med vore vandløb. Planten er en invasiv art, som er uønsket, fordi dens forekomst skygger alt andet vegetation væk, og derfor betyder forekomsten af Kæmpe Bjørneklo, at en række insekter, dyr og planter mister levesteder.

Planten er allerede spiret frem, så det er på tide at starte bekæmpelsen - og geder er yderst effektive i kampen mod Bjørneklo.