Godt kvartals-regnskab for Sydbank

Resultatet for årets første kvartal blev på 226 mio. kr.

Og det betegner Sydbank som tilfredsstillende - de fortsatte vanskelige samfundsøkonomiske forhold taget i betragtning.

Resultatet før skat forrenter den gennemsnitlige egenkapital med 9,8 pct. pr. år.

Delårsrapporten er karakteriseret ved:

? Stigning i basisindtjening ekskl. handelsindtjening på 1 pct.
? Stigning i handelsindtjening på 47 pct.
? Basisindtjening i alt på 1.228 mio. kr. ? det hidtil højeste
? Uændret niveau for basisomkostninger
? Nedskrivninger på udlån på 323 mio. kr.
? Positivt beholdningsresultat på 116 mio. kr.
? Bidrag til Det Private Beredskab mv. på 139 mio. kr.
? Bankudlån er reduceret med 6 pct. til 73,3 mia. kr.
? Indlån er reduceret med 15 pct. til 62,2 mia. kr.
? Kernekapitalprocent på 13,1
? Solvensprocent på 15,3