Golfklub tvunget til besparelse

Aabenraa Golfklub må spare på løn til sæsonarbejdere efter at byrådet onsdag afviste, at golfklubber kan fritages for at betale grundskyld.

Golfklubben har vedtaget en stigning på 200 kr. i kontingentet for at kunne betale grundskyld.

Forslag afvist

Andre idrætsforeninger og anlæg betaler ikke grundskyld. Derfor havde Ejler Schütt (DF) stillet forslag om, at Aabenraa Golfklub og Sønderjyllands Golfklub skulle fritages for grundskyldning. Men forslaget vandt ikke gehør i byrådet, som nedstemte det.

Aabenraa Golfklub er en "brugerfinansieret forening". Den har tidligere været fritaget for at betale grundskyld for at være ligestillet med offentlige haller og idrætsanlæg, som ikke pålægges grundskyld.

Regning på 312.000 kr.

Aabenraa Golfklub skal betale 312.500 kr. om året i grundskyld. Regningen betyder, at kontingentet skulle hæves med 400 kr. pr. medlem, mens ved at spare på lønkontoen kan stigningen halveres.

Beslutningen om at golfklubber ikke længere skal fritages for grundskyld, har betyder, at Aabenraa Golfklub har stillet byggeriet af et nyt klubhus til 4,5 mio. kr. i bero.