TV der bevæger dig

Grænsekontrol kommer til at mærke konflikt

Politiforbundet har onsdag valgt at udtage politikadetter til konflikt fra den 16. april. Det vil betyde færre politifolk til at varetage grænsekontrollen, hvis strejken bliver en realitet.

Politiforbundet har onsdag valgt at udtage politikadetter til konflikt fra den 16. april. Det vil betyde færre politifolk til at varetage grænsekontrollen.

Læs også Så er politikadetterne sat ind ved grænsen

Det sker som direkte reaktion på lockoutvarslet for 120.000 statsansatte, som Sophie Løhde udsendte den 7. marts. 

Det var en enig hovedbestyrelse i Politiforbundet, som på et ekstraordinært møde tirsdag besluttede at bringe politikadetterne ind i konflikten. Den varslede konflikt omfatter i alt 99 politikadetter, hvoraf 21 er på skole.

De resterende 77 omfattede politikadetter arbejder ved grænsen i Sønderjylland og Rødby samt med bevogtningsopgaver i København.

Politikadetterne har siden 30. oktober sidste år indgået som en mindre del af grænsekontrollen, der dog fortsat hovedsaglig udføres af tjenestemandsansatte politibetjente og hjemmeværnsfolk, der ikke er omfattet af en eventuel kommende konflikt.

I første omgang varslede Politiforbundet konflikt for flere af de overenskomstansatte grupper, som forbundet har organisationsaftaler med, herunder 39 køreprøvesagkyndige, 70  ATK-måleoperatører i politiets fotovogne og 10 fingeraftrykseksperter. De vil strejke fra den 4. april, hvis det ikke lykkes parterne at nå til enighed.

I dag udvidede Politiforbundet så strejkevarslet til også sat omfatte politikadetterne, der vil indgå i konfliken fra den 16. april, fremgår det af Politiforbundets hjemmeside.