TV der bevæger dig

Grænsen bliver grundigt tjekket

Den dansk-tyske landegrænse er de seneste dage blevet grundigt tjekket af begge landes geodætiske myndigheder.

Torsdag og fredag gennemføres en fælles besigtigelse af den dansk-tyske grænse. Dette er en følge af overenskomst fra 1922 'angaaende Vedligeholdelsen af Grænselinien mellem de to Lande og de denne betegnende Grænsemærker'.

Det er heri aftalt mellem landene, at der hvert 10. år skal gennemføres en fælles grænsebesigtigelse. Bl.a. anføres det i overenskomsten: 'Herved skal navnlig Grænsemærkerne efterses og Grænsens Forløb om fornødent revideres'.

I år er det forberedende arbejde blevet varetaget af Geodatastyrelsen i kollegialt samarbejde med Landesamt für Vermessung und Geoinformation Schleswig-Holsteins afdelinger i Husum og Flensburg. Ud over disse fagligt ansvarlige har bl.a. politi- og toldmyndighederne samt de ansvarlige inden for kystsikring på begge sider af grænsen været inddraget.

Torsdag gjaldt det besigtigelse af den østlige landegrænse og båkerne ved søgrænsen i Flensborg Fjord. Her blev tjekket grænsemærker på begge sider af den dansk-tyske grænse, som i det forberedende arbejde af forskellige årsager er blevet udvalgt til en nærmere besigtigelse.

I forbindelse med besigtigelsen af den 67 km lange landegrænse har de fagligt ansvarlige matrikelmyndigheder udvalgt nogle af de i alt 280 grænsesten til en nærmere besigtigelse.

Fredag er turen gået vestpå til vadehavsområdet.