Grundlovs-møde i øjenhøjde

Grundlovsdag bliver markeret over hele Syd- og Sønderjylland. Et af dagens første møder fandt sted på Søgaard Friskole ved Kliplev, hvor Socialdemokraternes Anne Sina talte for skolens elever om at inddrage børn og unge i den demokratiske proces.

- Børn og unge skal være en del af demokratiet og det er ikke altid, at det er tilfældet i dag. Selvom vi, i de seneste par år har set en lille fremgang i ungdomspartiernes medlemstal, er der stadig kun omkring 12.000 medlemmer af ungdomspartierne.

- Samtidig er der en trist tendens til en faldende valgdeltagelse blandt de unge. Det er et stort problem, som vi skal tage meget alvorligt. For stemmer du ikke som ung, er der stor risiko for, at du heller ikke stemmer senere i livet. Dette er en udvikling, der ikke må få fodfæste. Det vil gå ud over hele demokratiet, hvis de unge ikke bliver hørt, sagde Anne Sina.

Se video fra Søgaard Friskoles Grundlovsmøde her: