TV der bevæger dig

Grundlovsmøde blev protestmøde

Landboforeningen LHN har lavet deres grundlovsmøde om til et protestmøde.

Mette Bock fra Liberal Alliance talte på protestmødet, der blev holdt på en mark nær Tinglev. Liberal Alliance finder randzoneloven grundlovsstridig.

Mange landmænd mener nemlig, at randzoneloven krænker den private ejendomsret, og at den derfor er grundlovsstridig.

Randzoneloven betyder i korte træk, at landmændene skal efterlade en uopdyrket bræmme på 10 meter mellem søer og vandløb og deres marker.

En del af den tabte jord bliver erstattet, men Landboforeningen mener alligevel, at randzonerne strider mod den grundlovssikrede ejendomsret.