TV der bevæger dig

Gylle dræber tusindvis af ørreder

Et af de fineste vandløb i Aabenraa, Hesselbækken, er blevet ødelagt af et stort gylleudslip. Forureningen har dræbt op mod 9.000 ørreder.

00:21

Hesselbækken var et frodigt vandløb, før landmanden spredte gyllen.

1 af 2

Forureningen er kommet på det værst tænkelige tidspunkt. Netop nu har fiskene lagt æg i vandløbets grusbanker inden udklækningen sidst i marts.

Biolog Niels Ottesen Julsgaard, Aabenraa Kommune, oplyser, at mindst to generationer af ørreder i Hesselbækken er døde eller kraftigt reduceret som følge af forureningen. Han vurderer, at det vil tage to til tre år, inden insekt- og fiskebestanden er genoprettet.

Alt liv udslettet

Alt liv i åen er blevet dræbt på en strækning på 2,5 kilometer.

Hesselbækken udspring tæt på motorvejen ved Rødekro, og den løber langs Tøndervej til Aabenraa, hvor den løber ud i Mølleåen.

En landmand spredte i sidste uge gylle på frossen jord vest for motorvejen. Senere kom regnen og via et drænrør havnede gyllen i åen på den modsatte side af motorvejen.

Foreløbig har landmanden fået ordre til at stoppe dræningen af marken, og Aabenraa Kommune vil formentlig melde ham til politiet for miljøforureningen.