TV der bevæger dig

Hårde straffe for fusk med køretider

En hollandsk vognmand har fået en bøde på 253.000 kroner og hans chaufføren blev idømt 30 dages fængsel, en bøde på 102.500 kr. og frakendt førerretten i 1½ år.

Arkivfoto: Kristian Kirk Mailand

Sagen startede den 17. november 2014, hvor chaufføren blev standset af to politiassistenter fra Tungvognscenter Syd. Det stod hurtigt klart, at han ikke kørte med sit eget førerkort i lastbilens digitale kontrolapparat, da det førerkort, der var isat, tilhørte en kvinde.

Under sagen erkendte chaufføren at have kørt på kvindens førerkort den dag, han blev standset, men nægtede at have brugt det andre dage.

Retten i Kolding fandt det imidlertid bevist, at han havde brugt kvindens førerkort alle syv gange, der var rejst tiltale for. Han blev også dømt for massive overtrædelser af køre- hviletidsreglerne.

Vognmanden blev dømt for som arbejdsgiver at være ansvarlig for chaufførens overtrædelser.