TV der bevæger dig

Historisk minister-erklæring skal gøre livet lettere i grænse-regionen

Slesvig-Holstens ministerpræsident Torsten Albig og skatteminister Benny Engelbrecht underskrev fredag eftermiddag en historisk ministererklæring om vækst og erhvervsudvikling i det dansk-tyske grænseland. Erklæringen ledsages af en handleplan, som beskriver en række udfordringer i grænselandet.

Slesvig-Holstens ministerpræsident Torsten Albig og skatteminister Benny Engelbrecht underskrev fredag eftermiddag en historisk ministererklæring om vækst og erhvervsudvikling i det dansk-tyske grænseland.Det skete i Phänomenta Science Center i Flensborg med Slesvig-Holstens justits-, kultur- og europaminister Anke Spoorendonk på sidelinjen. Foto: Kasper Jessing, Skatteministeriet

Den fælles ministererklæring og handleplan blev underskrevet af Benny Engelbrecht og Torsten Albig i Phänomenta Science Center i Flensborg.

Erklæring og handleplan er resultatet af måneders intenst samarbejde mellem delstatsregeringen Slesvig-Holsten og den danske regering.

Udgangspunktet for de tiltag, handleplanen indeholder, er bl.a. svar på en række udfordringer rejst af borgere, virksomheder i grænselandet ved den dansk?slesvig-holstenske ministerkonference om vækst og erhvervsudvikling i Sønderborg i februar.

- Selvom man lokalt og regionalt er gode til at finde løsninger sammen på problemer og udfordringer på tværs af grænsen, så er der udfordringer, som kræver, at regeringerne i Slesvig-Holsten og Danmark involverer sig, siger Benny Engelbrecht.

Fra dansk side er seks ministerier involveret i de konkrete initiativer. Ud over Skatteministeriet er det Erhvervs- og Vækstministeriet, Transportministeriet, Beskæftigelsesministeriet, Undervisningsministeriet, Uddannelses- og Forskningsministeriet.

- Læs mere om de konkrete initiativer i den fælles ministererklæring her

 

Fakta:

Handleplanen for ministererklæringen fokuserer på tre overordnede områder:

"Pendlerområdet" herunder bedre vejledning af pendlere i bl.a.
skattespørgsmål på tysk og dansk

"Uddannelsesområdet" herunder styrket samarbejde om
erhvervsuddannelserne og de videregående uddannelser

"Transportområdet" herunder indsats for at lempe tyske regler for
politieskorte af særtransporter