Indvielse af "snebro" i Padborg

Is og sne, der falder ned fra taget af en lastbil, kan være livsfarligt for andre billister. Men det kan være svært for chaufføren at feje taget. Det er der nu råd for.

Det er chaufførens ansvar, at lastbilen er i forsvarlig stand og ikke er til fare for andre. Det gælder også, når der er risiko for at is og sne kan falde ned fra taget.

På en lastbil med fast tag eller et fuldt læsset vogntog, rækker kosten dog ikke langt nok. Og ifølge Arbejdstilsynet er det forbudt at bruge en stige til at stå på.

Det er der nu råd for. I dag har Aabenraa Erhversforening og Region Sønderjylland - Schleswig i samarbejde med FDE-Fonden og Aabenraa kommune indviet en ny "snebro" i Padborg.

Den såkaldte "snebro" er en metalplatform på omkring 4 meters bredde, der passer til et vogntog på op til 25 meter.

I den ene ende er der placeret en trappe, der gør det muligt for chaufføren at komme op på platformen. Her er der koste og børster, der skal gøre det nemt at skubbe sne og is ned fra taget.

"Snebroen" er til fri afbenyttelse for alle, der ønsker at bruge den.