TV der bevæger dig

Ingen fødsler i Haderslev efter 1. juni

Fra 1. juni 2014 lukker Sygehus Sønderjylland i Haderslev for fødsler, akutte henvendelser i graviditeten og en del af den ambulante gynækologi. Lukningen sker fire måneder før planlagt på grund af mangel på erfarne speciallæger.

00:28

1 af 2

Der vil fortsat være bl.a. jordemoderkonsultation, svangre-ambulatorium og fødselsforberedelse i Haderslev.

Alle medarbejdere i Haderslev blev orienteret om beslutningen på personalemøde tirsdag eftermiddag. For de direkte berørte kan det betyde, at de i en periode kan få vagter i Sønderborg og bliver opfordret til at afvikle ferie og afspadsering.

For sygehusledelsen tæller alene fødesikkerheden, der skal være på højde med øvrige danske fødesteder. Det vil den fortsat være i Sønderborg. Derfor anbefaler Sygehus Sønderjylland, at de gravide vælger at føde i Sønderborg indtil flytningen til Aabenraa.

For at mindske de ulemper, den midlertidige flytning til Sønderborg, giver de gravide, vil der fortsat være jordemoderkonsultation i Haderslev, og der vil fortsat være ultralydsskanninger i graviditeten.

Alle gravide, der har planlagt fødsel i Haderslev, vil skriftligt få direkte information fra sygehuset i løbet af kort tid.

 

Baggrund:

Til oktober samler Sygehus Sønderjylland alle fødsler i Familiehuset
Aabenraa, i helt nye bygninger med optimale fysiske rammer og
moderne udstyr.

Planen var at opretholde såvel Haderslev som Sønderborg som fødested
indtil vi kunne tage Familiehuset i brug.

Forudsætningen for opretholdelsen af to fødesteder i Sygehus
Sønderjylland har været, at der begge steder døgnet rundt og hele året er
dækning af erfarne speciallæger i gynækologi/obstetrik.

Gravide og gynækologiske patienter, der er henvist til Haderslev, vil
blive kontaktet i løbet af kort tid i forhold til deres videre forløb.