TV der bevæger dig

Ingen skattestigninger i Aabenraa og Hedensted

Aabenraa og Hedensted var blandt 22 kommuner, der havde søgt om lov til at hæve skatterne til næste år, men begge kommuner fik afslag. Dermed forbliver kommuneskatterne uændrede i Syd- og Sønderjylland.

Økonomi- og indenrigsministeriet gav kun 14 af de 22 kommuner lov at hæve skatterne for i alt 250 mio. kr.

Samtidig fik fem kommuner lov til at sænke skatten.

I forbindelse med forårets aftale om at justere udligningssystemet blev det aftalt, at nogle kommuner efter ansøgning skal have mulighed for at forhøje skatten inden for en ramme på 250 mio. kr.

For at skabe plads til disse skatteforhøjelser skal andre kommuner sænke skatten med et tilsvarende beløb, så det samlede beskatningsniveau i kommunerne holdes i ro og dermed undgå sanktioner.

For at understøtte målsætningen er der for 2013 etableret en tilskudsordning til kommuner, der har et højt beskatningsniveau.

Kommuner der får mulighed for at hæve skatten

Albertslund - 19,4 mio. kr.

Lyngby-Taarbæk - 37,2 mio. kr.

Ishøj - 14,8 mio. kr.

Helsingør - 13,0 mio. kr.

Rudersdal - 16,4 mio. kr.

Halsnæs - 14,6 mio. kr.

Gribskov - 13,1 mio. kr.

Kerteminde - 6,1 mio. kr.

Struer - 5,6 mio. kr.

Syddjurs - 20,4 mio. kr.

Læsø - 0,8 mio. kr.

Mariagerfjord - 20,5 mio. kr.

Jammerbugt - 26,0 mio. kr.

Hjørring - 41,6 mio. kr.

Kommuner der har fået lov til at sænke skatten

Furesø - 80,9 mio. kr.

Allerød - 76,4 mio. kr.

Frederikssund - 32,0 mio. kr.

Kalundborg - 2,0 mio. kr.

Vesthimmerland - 5,0 mio. kr.

Kommuner der ikke har fået lov at hæve skatten

Aabenraa

Hedensted

Frederikshavn

Guldborgsund

Lemvig

Morsø

Slagelse

Ærø