Kanonsalut for fødsel i kongehuset

To gange 21 skud lyder klokken 12 lørdag ved Slotsvandmøllen i Aabenraa. Salutten er en hyldest til kronprinsparret, der sidst på formiddagen lørdag blev forældre til tvillinger.

Auroras Kanonlaug blev stiftet den 27. maj 1999, og er hjemmehørende på Aabenraa Museum.
Udgangspunktet for kanonlaugets virke er fregatskibet Auroras to bevarede kanoner, som Aabenraa Byhistoriske Forening har købt, og som nu er deponeret på Aabenraa Museum.

Auroras Kanonlaug kan ved passende lejligheder afgive salutskud på en forsvarlig - og så vidt muligt - historisk korrekt måde, og har påtaget sig opgaven at vedligeholde kanonerne.