Kender du grænsen

De danske og tyske told- og skattemyndigheder er gået sammen i jagten på personer og virksomheder, der bruger Danmarks grænser til skatte- og momsunddragelse, skriver Flensborg Avis.

Karina Christensen fra Skat er projektleder for en ny kampagne med sloganet "Kender du ikke grænsen, så gør Skat".

Skat har allerede afsløret flere virksomheder, der kan se frem til ekstraregninger, og afsløringerne er sket i samarbejde med andre offentlige myndigheder.

- Når flere lande eller personer med forskellige nationaliteter er involveret i erhvervsforhold, bliver skatteforholdene altid mere komplicerede, end når der er tale om rene danske handler. Det er der nogle, der udnytter ved at begå ulovlig skatte- og momsunddragelse, siger Karina Christensen til Flensborg Avis.

Svindelen foregår f.eks. ved at melde fiktive flytninger eller ved at undlade registrering hos myndighederne, så virksomhederne ikke figurerer i de officielle systemer.

Den type virksomheder går Skat nu målrettet efter i tæt samarbejde med de tyske myndigheder. Et eksempel var en tømrer fra Syddanmark, som i 1998 flyttede ud af Danmark og etablerede virksomhed i udlandet.

På grund af et anonymt tip fandt Skat ud af, at han var vendt tilbage til Danmark uden at registrere sig hos myndighederne. I tre år havde han drevet uregistreret virksomhed i Danmark og unddrog statskassen cirka 300.000 kroner i skat, arbejdsmarkedsbidrag og moms.

Manden er i dag idømt en bøde på 300.000 kroner og 40 dages ubetinget fængsel og skal tilbagebetale de unddragne beløb til Skat.

Skat vil i forbindelse med kampagnen lave fysiske kontroller ved grænseovergange og andre steder i landet, hvor der har været anmeldelser om svindel, eller hvor man vurderer, at der kan være risiko for svindel.

Det gælder blandt andet også i forbindelse med udenlandsk arbejdskraft, skriver Flensborg Avis.