TV der bevæger dig

Klager forsinker råstofplan

Fire klager forsinker grusgravning ved Rødekro, ved Stepping nær Christiansfeld og ved Rostrup nær Billund. Klagerne skal behandles i Natur- og Miljøklagenævnet, og det vil tage et halvt års tid.

Region Syddanmarks råstofplan bliver forsinket et halvt år.

Derfor kommer til at trække ud med Region Syddanmarks nye råstofplan.

De fire klager over planen har opsættende virkning. Det vil sige, at råstofplanen bliver udskudt indtil Natur- og Miljøklagenævnet har behandlet klagerne.

Kun fire klager

Imens må lodsejere og entreprenører, der venter på at komme til at grave efter sten, sand og grus i de nyudpegede områder væbne sig med tålmodighed, forklarer Kristoffer Schrøder, der er biolog i Region Syddanmark til DR SYD.

- De får i hvert fald udsat deres mulighed for indvinde råstoffer i de nye områder, men omvendt er det jo også væsentligt for alle andre borgeres retsikkerhed, at man kan klage over myndighedernes afgørelse, siger han til DR Syd.

Da råstofplanen var i høring kom der 74 bemærkninger og indsigelser.

Så i regionen er der tilfredshed med, at det kun er endt med fire klager.

- Det, mener vi, er udtryk for, at vi har lavet en fornuftig planlægning, og at der generelt er en tilfredshed med det, siger Kristoffer Schrøder.

Indtil klagerne er behandlet, er det fortsat råstofplanen fra 2008, der gælder. Kristoffer Schrøder forventer, at det vil tage omkring et halvt års tid for Natur- og Miljøklagenævnet at behandle klagerne.

De fire områder, der er klaget over ligger henholdsvis ved Rødekro, ved Stepping nær Christiansfeld, ved Rostrup nær Billund og ved Bramstrup nær Odense.