Købmænd ser tegn på faldende grænsehandel

En ny meningsmåling udført af analyseinstitut Norstat for De Samvirkende Købmænd, DSK, peger nu i retning af, at grænsehandelen formentlig er toppet for denne omgang.

Ny meningsmåling viser fald i antallet af husstande, der grænsehandler.

I årevis har utallige undersøgelser vist en stigende grænsehandel, hvor danskerne især er kørt til Tyskland efter sodavand, øl, vin, slik eller andre dagligvarer.

Kun 13 pct. af de danske husstande grænsehandler nu 4 - 5 gange årligt eller oftere. I begge de to seneste undersøgelser har det tilsvarende tal været 16 pct. Samtidig er det nu under 50 pct. af de danske husstande, der årligt grænsehandler i Tyskland.

Det får smilene frem hos købmændene:

- Det er faktisk første gang på denne side af finanskrisen, at vi ser tegn på en mindre græn-sehandel. Undersøgelsen viser, at der - som DSK hele tiden har påpeget - er en nøje sam-menhæng mellem afgiftsniveauet i Danmark og grænsehandelen. Politikerne kan derfor trygt fortsætte vækststrategien med lavere afgifter, der giver forbrugerne lavere priser, siger vicedirektør Claus Bøgelund Nielsen, DSK.