TV der bevæger dig

Kolding og Vejle får brandkadetter

Kolding og Vejle er blandt de fire danske byer, der får brandkadetkorps for unge mellem 10 og 18 år, der får mulighed for at lære brandslukning og førstehjælp efter skoletid.

De gode argumenter står i kø for de kommunale beredskaber, der nu opretter fire nye brandkadetkorps for unge mellem 10 og 18 år.

De fire nye brandkadetkorps kommer til at ligge i Herning, Kolding, Vejle og Helsingør og er finansieret af et fondsbidrag på 6,3 millioner kroner fra den almennyttige fond Velux Fonden.

De gode argumenter står i kø for de kommunale beredskaber, der nu opretter fire nye brandkadetkorps for unge mellem 10 og 18 år, der får mulighed for at lære brandslukning og førstehjælp efter skoletid.

Resultaterne fra de eksisterende ungdomsbrandkorps er nemlig overvældende, siger projektchef Helle Aagot i beredskabets nyligt oprettede landssekretariat "Brandkadetter i Danmark".

- For det første lærer de unge jo noget samfundsnyttigt, når de lærer slukning af mindre brande og livreddende førstehjælp, men kadetkorpsene har også vist sig at have stor effekt på de problemer, brandfolkene har oplevet i nogle udsatte boligområder, siger hun.

- De konfrontationer, som man specielt i de større byer har oplevet med stenkast eller tilråb, de forsvinder simpelthen. Det har vi blandt andet set i København og i Greve, siger hun.

Gevinsten, når brandfolk og potentielle ballademagere mødes, er ifølge Helle Aagot, at begge parter bliver klogere på hinanden.

- Brandmændene lærer noget om de unges liv på gaden og får øjnene op for, at det kun er ganske få, der sætter ild og råber efter dem.

- Og de unge får en oplevelse af, at brandfolkene er gode nok, og så går de ud og siger til deres kammerater: Lad nu de brandmænd og ambulancefolk være, de er mine venner, siger hun.

I forvejen har flere kommuner haft ungdomsbrandværn - eksempelvis Aabenraa.

 

Fakta om brandkadetter:

  •  Det lokale brandvæsen og børnenes klasselærer finder i fællesskab frem til nogle kandidater, der opfordres til at søge.
  •  Ambitionen er at tilbyde brandkadetuddannelsen til lige så mange fra ressourcestærke hjem som til elever fra udsatte hjem.
  •  De 10-12-årige tilbydes et 30 timers forløb, hvor de træner samarbejde og brand- og redningsfærdigheder.
  •  De 13-15-årige tilbydes et 36 timers forløb, hvor de lærer elementær brandbekæmpelse og førstehjælp. De tilbydes herefter et kortere praktikophold på en brandstation.
  •  De 16-18-årige tilbydes samme grunduddannelse, som brandmænd gennemgår. Der er tale om et 12 ugers forløb, hvor de ud over brandslukning og førstehjælp arbejder med deres egen udvikling.
  •  Med et bidrag på 6,3 millioner kroner fra den almennyttige fond Velux Fonden bliver der til næste år oprettet mindst fire nye brandkadetkorps i henholdsvis Horsens, Kolding, Helsingør og Vejle.
Kilder: Brandkadetter i Danmark