TV der bevæger dig

Kommunen får flere til at kvitte smøgerne

Der er flere storrygere i Sønderjylland end i resten af landet, og det forsøger man at ændre på i Aabenraa.

Flere end 100 i Aabenraa er påbegyndt et rygestopforløb siden 1. april. Det er dobbelt så mange som i hele 2014.

Den pludselige interesse for at stoppe med at ryge er kommet efter at kommunen er begyndt at give tilskud til rygestopmedicin eller nikotinerstatning. Samtidig står de parat med gode råd til rygere.

- I Sønderjylland har vi rigtig mange storrygere, og det vil vi gerne være med til at ændre, siger Povl Kylling Petersen, der er formand for Social- og Sundhedsudvalget i Aabenraa Kommune, i en pressemeddelelse.

I Aabenraa Kommune har det siden 1. april 2015 været muligt at få tilskud til rygestopmedicin eller nikotinerstatning - sideløbende med rådgivning - i op til otte uger.

Det er gratis at tilmelde sig et rygestopforløb. Rygestopforløbet giver mulighed for at mødes med 10-12 andre, der også arbejder med at kvitte tobakken. Alternativt er det muligt at få et individuelt forløb.

Fakta om kampagnen

Kampagnen ”Få hjælp til dit rygestop” er en landsdækkende kampagne, som skal få flere storrygere til at kvitte smøgerne. ”Få hjælp til dit rygestop” kører både på landsdækkende TV, i radio og på digitale medier.

Sundhedsstyrelsen står bag indsatsen, der også støtter mange lokale initiativer til rygestop. Indsatsen varer i 1 ½ år med kampagneperioder i foråret, dette efterår og igen i efteråret 2016.
 

Fakta om rygning
  • Alle kan stoppe med at ryge, men mange forsøger at stoppe flere gange, før det lykkes.
  • Chancen for at lykkes med et rygestop bliver fem gange større, hvis man får hjælp til det.
  • Personer, der dagligt ryger 15 cigaretter eller derover, lever i gennemsnit 8-10 år kortere end personer, der aldrig har røget.
  • De fleste storrygere ønsker at stoppe. Det gælder for mindst 6 ud af 10 rygere.
  • Trangen til tobak er størst i begyndelsen af rygestoppet. Men den bliver hele tiden gradvist mindre.