TV der bevæger dig

Kommunen griber kosten

I Aabenraa Kommune er det slut med at feje sit eget fortov som handelsdrivende. Det sørger kommunen nu for og sender regningen til - de handelsdrivende.

02:53

I Aabenraa vil Kommunen nu selv sørge for at fortovene er rene.

1 af 2

Et gammelt mundheld lyder at man skal huske at feje for egen dør - bare ikke i Aabenraa.

I dele af midtbyen er det slut. Her overtager kommunen gadefejningen, og det bliver ikke gratis for borgerne. Slagtermester Hans Adolf Johansen

har i mere end 50 år haft forretning i byen, og han har ikke noget imod at feje. Men det er ikke noget valg længere. Sammen med hans to lejemål bliver prisen 18.500 kroner om året. En pris den ældre herre gerne var sluppet for.

Kommunen forsvarer sig med, at det er for at sikre at midtbyen er ren.

Mest sete på tvsyd.dk