Kommuner magtesløse over for skrotgrunde

Kommunerne er ofte magtesløse over for de hundredvis af private grunde, der flyder med affald i Syd- og Sønderjylland.

Det siger formanden for teknik- og miljøudvalget i Aabenraa, Erwin Andresen, Slesvigsk Parti.

- Lovgivningen er simpelthen ikke skarp nok. Vi mangler en klar lovgivning og retspraksis. Grundejerne er beskyttet af den private ejendomsret, og det er særlig svært for kommunerne at gribe ind mod ejendomme i landzone, siger udvalgsformanden.

Kommunerne har magt til at gribe ind mod skrotpladser, hvor miljøet er i fare. Skrotbiler kan for eksempel fjernes på ejerens regning. Som sundhedsmyndighed kan kommunerne også gribe ind mod affald, der for eksempel tiltrækker rotter.

Behov for stramning

Affald, der hverken er farligt for miljøet eller menneskers sundhed, kan det være meget svært at gribe ind mod.

- Kommunerne kan godt rydde op på en grund, men vi kan kun få ejeren til at betale, hvis der er direkte fare for miljøet og sundheden, fastslår Erwin Andresen (V).

Han har blandt andet fået klager fra naboerne til to grunde i Felsted og Kruså.

Folketingsmedlem Hans Christian Thoning (V) erkender, at lovgivningen ikke er særlig klar, og han vil nu bede Folketingets miljø- og planlægningsudvalg se på mulighederne for at stramme op.