Kræver afgørelse om grænsekontrol

Formanden for Folketingets Finansudvalg, Kristian Thulesen Dahl (DF), trækker nu grænsen og vil have en afstemning i udvalget om grænsekontrollen fredag.

Det sker i kølvandet på de seneste dages stadig mere ophedede debat om regeringen og Dansk Folkepartis beslutning om at øge grænsekontrollen.

- Det er altid en balancegang, men min vurdering er, at nu har medlemmerne haft mulighed for at få svar på deres spørgsmål, siger Kristian Thulesen Dahl.

- Derfor indstiller jeg nu til, at vi træffer en beslutning i morgen, fredag, siger han.

Beslutningen om at indføre skærpet kontrol ved landets grænser træffes via en bevilling på et trecifret millionbeløb til ordningen i Folketingets Finansudvalg.

Her har regeringspartierne Venstre og Konservative samt Dansk Folkeparti flertal, og derfor er der ingen tvivl om, at ordningen bliver gennemført.

- Det er ikke, fordi vi ikke vil have debatten. Den, håber vi meget, vil fortsætte. For vi har intet imod at diskutere EU's indflydelse, siger Kristian Thulesen Dahl.

Aftalen om øget grænsekontrol går blandt andet ud på at sende yderligere 98 toldere til grænserne og udstationere dem i fire nye kontrolbygninger med topmoderne udstyr.

Også mindre grænseovergang vil komme under skærpet opsyn, ligesom der oprustes i forbindelse med kontrollen i havne og tog.