Landbruget opfordrer: Smid ikke madrester i naturen

Afrikansk svinepest breder sig i Europa. LandboSyd frygter for den store danske eksport af svinekød og smågrise.

Frygten for et udbrud af afrikansk svinepest i Danmark får nu LandboSyd til at opfordre alle til at undgå at smide madrester i naturen og eksempelvis på rastepladser.

Formand for LandboSyd, Mogens Dall, forklarer, at sygdommen kan spredes af vildsvin, som æder madresterne og kommer i kontakt med tamsvin. Han rejste sagen på Landbrug & Fødevarers delegeretmøde i november og har nu skrevet et brev til miljø- og fødevareminister, Esben Lunde Larsen, og opfordret til, at der gøres en forstærket indsats.

På det sidste er højrisikoområdet – den såkaldte sorte zone – blevet udvidet i Polen. Der er blevet konstateret afrikansk svinepest i Mazowieckie-provinsen i det vestlige Polen, og det betyder, at sygdommen har flyttet sig ca. 140 kilometer længere mod vest og nærmere Danmark.

Et udbrud af afrikansk svinepest i Danmark kan betyde meget store problemer for den danske svineproduktion. Der er et stigende antal tilfælde, hvor vildsvin i de baltiske lande og i Polen er smittet med afrikansk svinepest. Derfor er det vigtigt, at vildsvin, der kommer ind over den danske grænse, bliver skudt, når jægere træffer dem.

Der er frygt for, at vildsvinene bringer sygdommen med til Slesvig-Holsten og længere op nordpå til Danmark.

- Konsekvensen ved et udbrud er stor. Vi eksporterer årligt op imod 15 millioner smågrise og svin. Det vil koste dansk svineproduktion mindst 2,5 milliarder kroner, hvis vi blot får et enkelt udbrud, og jeg frygter, at prisen bliver langt, langt højere, hvis sygdommen spreder sig. Det kan vi simpelthen ikke holde til i svineproduktionen, siger Mogens Dall, formand for LandboSyd, til TV SYD.