Lille bank fri af finanskrisen

Kreditbanken i Aabenraa har i årets første ni måneder fået et overskud på 13,2 millioner kroner.

Banken satser på at tjene to kroner, hver gang den bruger én krone.

Kreditbanken har tilgang af nye kunder, og antallet af dårlige lån er faldet markant i forhold til sidste år.

Banken har indlånsoverskud og en solvensprocent på 20. Banken har ikke optaget supplerende, ansvarlig kapital.